Giá đỡ thiết bị PRM24

Còn hàng

Giá: 850.000₫

Tổng quan

19'' Chassis ,1U ,24 Channels ,for replaceable data line surge protection Giá đỡ 24 thiết bị PNNETR 6 / PTEL 2 / PĐGTR

19'' Chassis ,1U ,24 Channels ,for replaceable data line surge protection
Giá đỡ 24 thiết bị PNNETR 6 / PTEL 2 / PĐGTR

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57