Giá đỡ thiết bị PRM24

Giá đỡ thiết bị PRM24

Mã sản phẩm: PRM24 Nhà sản xuất:
850.000₫

19'' Chassis ,1U ,24 Channels ,for replaceable data line surge protection Giá đỡ 24 thiết bị PNNETR 6 / PTEL 2 / PĐGTR

19'' Chassis ,1U ,24 Channels ,for replaceable data line surge protection
Giá đỡ 24 thiết bị PNNETR 6 / PTEL 2 / PĐGTR