Định vị cầm tay siêu nhỏ Torosi Candy

Định vị cầm tay siêu nhỏ Torosi Candy

Mã sản phẩm: Torosi Candy Nhà sản xuất:
Liên hệ

Định vị cầm tay siêu nhỏ Torosi Candy (chưa đến 50g) Định vị, chỉ dẫn cá nhân khi đi du lịch, píc níc, phượt Giám sát, quản lý con cái, tạo vòng tròn kết nối gia đình và nhà trường Theo dõi, định vị người già, người mất trí Quản lý, giám sát nhân viên giao nhận, chuyển phát, nhân viên phát triển thị trường trong các doanh nghiệp Kiểm soát quá trình vận chuyển hàng hóa Theo dõi, định vị hành lý Quản lý, giám sát tài xế lái xe trong các doanh nghiệp vận tải Theo...

Định vị cầm tay siêu nhỏ Torosi Candy (chưa đến 50g)

Định vị, chỉ dẫn cá nhân khi đi du lịch, píc níc, phượt

Giám sát, quản lý con cái, tạo vòng tròn kết nối gia đình và nhà trường

Theo dõi, định vị người già, người mất trí

Quản lý, giám sát nhân viên giao nhận, chuyển phát, nhân viên phát triển thị trường trong các doanh nghiệp

Kiểm soát quá trình vận chuyển hàng hóa

Theo dõi, định vị hành lý

Quản lý, giám sát tài xế lái xe trong các doanh nghiệp vận tải

Theo dõi, giám sát, định vị vật nuôi như: chó, mèo, bò, cừu, dê...