ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-K

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-K

Mã sản phẩm: TP-K Nhà sản xuất:
280.000₫

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-K · Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe, máy con. · Kết nối với máy chủ TP-12AM. · Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 100m. · Kích thước: 72x215x63mm.

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-K

· Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe, máy con.

· Kết nối với máy chủ TP-12AM.

· Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 100m.

· Kích thước: 72x215x63mm.