Đầu dò báo nhiệt SYSTEM SENSOR 5601

Đầu dò báo nhiệt SYSTEM SENSOR 5601

Mã sản phẩm: 5601 Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Cảnh báo khi nhiệt độ đạt đến 570C hoặc nhiệt độ tăng trên 8,30C/1 phút

Cảnh báo khi nhiệt độ đạt đến 570C hoặc nhiệt độ tăng trên 8,30C/1 phút