Đầu dò báo khói SYSTEM SENSOR 2400

Đầu dò báo khói SYSTEM SENSOR 2400

Mã sản phẩm: 2400 Nhà sản xuất:
570.000₫

• Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 49 ° C (32 ° F to 120 ° F) • Latching báo: Đặt lại do gián đoạn điện tạm thời. • Operating Humidity: 10% đến 93% Độ ẩm, noncondensing • Hệ thống điện áp: 12/24 VDC • Ripple Điện áp tối đa: 4 Volts cao điểm vào giờ cao điểm • Start-up dung: 0,02 μã tối đa • Standby Ratings: 8,5 VDC tối thiểu • Tối đa 35...

Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 49 ° C (32 ° F to 120 ° F)
Latching báo: Đặt lại do gián đoạn điện tạm thời.
Operating Humidity: 10% đến 93% Độ ẩm, noncondensing
Hệ thống điện áp: 12/24 VDC
Ripple Điện áp tối đa: 4 Volts cao điểm vào giờ cao điểm
Start-up dung: 0,02 μã tối đa
Standby Ratings: 8,5 VDC tối thiểu
Tối đa 35 VDC