Đầu báo trộm lắp cửa kính Posonic PS372

Đầu báo trộm lắp cửa kính Posonic PS372

Mã sản phẩm: PS372 Nhà sản xuất:
440.000₫

• Đầu báo trộm PS-372 • Lắp cửa kính dùng để kiểm sóat sự chấn động của kính. • Ngăn ngừa trường hợp trộm cắt kính đột nhập vào nhà . • Khi chế độ báo trộm họat động, nếu kính bị vỡ PS-372 sẽ gởi tín hiệu báo khẩn đến tủ trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động .

 Đầu báo trộm PS-372
 Lắp cửa kính dùng để kiểm sóat sự chấn động của kính.
 Ngăn ngừa trường hợp trộm cắt kính đột nhập vào nhà .
 Khi chế độ báo trộm họat động, nếu kính bị vỡ PS-372 sẽ gởi tín hiệu báo khẩn đến tủ trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động .