Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E

Còn hàng

Giá: 400.000₫

Tổng quan

• Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E • Phát tín hiệu báo động khi có sự thay đổi nhiệt độ • Nhiệt độ làm việc 60 0 • Nguồn DC 24V • Hoạt động cho phép: DC 15V – 30V • Chuyển đổi tối đa: 300mA ...

Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E

Phát tín hiệu báo động khi có sự thay đổi nhiệt độ

Nhiệt độ làm việc 600
Nguồn DC 24V

Hoạt động cho phép: DC 15V – 30V

Chuyển đổi tối đa: 300mA

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57