Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E

Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E

Mã sản phẩm: DFE-60E Nhà sản xuất:
Liên hệ

• Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E • Phát tín hiệu báo động khi có sự thay đổi nhiệt độ • Nhiệt độ làm việc 600 • Nguồn DC 24V • Hoạt động cho phép: DC 15V – 30V • Chuyển đổi tối đa: 300mA

Đầu báo nhiệt cố định DFE-60E

Phát tín hiệu báo động khi có sự thay đổi nhiệt độ

Nhiệt độ làm việc 600
Nguồn DC 24V

Hoạt động cho phép: DC 15V – 30V

Chuyển đổi tối đa: 300mA