Đầu báo hồng ngoại KX-15DD

Đầu báo hồng ngoại KX-15DD

Mã sản phẩm: KX-15DD Nhà sản xuất:
380.000₫

• Dual Sensor (Sensor kép) • Tự động bù nhiệt • Phạm vi bảo vệ: 15m • Cho phép chọn điện trở cuối đường dây trên bo mạch • Kèm đế gắn trần và gắn tường

 Dual Sensor (Sensor kép)
 Tự động bù nhiệt
 Phạm vi bảo vệ: 15m
 Cho phép chọn điện trở cuối đường dây trên bo mạch
 Kèm đế gắn trần và gắn tường