Công tắc từ gắn cửa gỗ Posonic PS903

Công tắc từ gắn cửa gỗ Posonic PS903

Mã sản phẩm: PS903 Nhà sản xuất:
310.000₫

•  Công tắc từ gắn cửa cuốn PS-903 •  Lắp cửa cuốn dùng để kiểm sóat việc mở / đóng cửa. •  Khi chế độ báo trộm họat động, nếu mở cửa cuốn, PS-903 sẽ gởi tín hiệu báo khẩn đến tủ trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động .

  Công tắc từ gắn cửa cuốn PS-903
  Lắp cửa cuốn dùng để kiểm sóat việc mở / đóng cửa.
  Khi chế độ báo trộm họat động, nếu mở cửa cuốn, PS-903 sẽ gởi tín hiệu báo khẩn đến tủ trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động .