Chống sét trung tính đất NE15

Chống sét trung tính đất NE15

Mã sản phẩm: NE15 Nhà sản xuất:
2.200.000₫

- NE15: thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 15kA - Dùng chung với SST150

- NE15: thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 15kA
- Dùng chung với SST150