Chống sét trung tính đất NE100

Chống sét trung tính đất NE100

Mã sản phẩm: NE100 Nhà sản xuất:
Liên hệ

- NE100:thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 100kA - Dùng chung với SGT50

- NE100:thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 100kA
- Dùng chung với SGT50