Chống sét LPI TLP-K10

Chống sét LPI TLP-K10

Mã sản phẩm: TLP-K10 Nhà sản xuất:
3.500.000₫

- Loại bảo vệ 10line/thiết bị - Cắt được dòng sét: 20kA (8/20μs) - Dải tần làm việc: 144kbits/s (1MHz) - Điện áp đãnh thủng: 190-276v line tot Earth; 190-262 line to line - Điện áp làm việc định mức: 190v - Dòng cực đại: 150mA tại nhiệt độ 250C và 110mA tại nhiệt độ 630C

- Loại bảo vệ 10line/thiết bị
- Cắt được dòng sét: 20kA (8/20μs)
- Dải tần làm việc: 144kbits/s (1MHz)
- Điện áp đãnh thủng: 190-276v line tot
Earth; 190-262 line to line
- Điện áp làm việc định mức: 190v
- Dòng cực đại: 150mA tại nhiệt độ
250C và 110mA tại nhiệt độ 630C