Chống sét cho hệ thống tổng đài điện thoại

Chống sét cho hệ thống tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại :

¨ Là thiết bị thường xuyên hoạt động 24/24 sử dụng điện 220V

¨ Tổng đài điện thoại được kết nối trung kế và thuê bao

¨ Một tổng đài thường có nhiều trung kế và nhiều đường thuê bao.

¨ Yêu cầu của tổng đài là độ khả dụng cao

Để bảo vệ thiết bị này không bị phá hủy bởi sét lan truyền, cần có chống sét cho đường điện và các đưòng trung kế cũng như các đường thuê bao.

-Thiết bị chống sét cho nguồn điện có thể sử dụng thiết bị chống sét cấp II tại vị trí tổng đài.

-Thiết bị chống sét cho line điện thoại lắp trên thanh KH tại hộp đấu dây trước tổng đài.