Chống sét APC PNET1GB

Chống sét APC PNET1GB

Mã sản phẩm: PNET1GB Nhà sản xuất:
550.000₫

• Thiết bị chống xung sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống mạng, điện thoại digital, ADSL • Bảo vệ cho 8 đường dây tín hiệu,Lắp đặt dể dàng • Thiết bị chống sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống điện thoại, đường ADSL & PCs • PNET 1GB (APC) được thiết kế để chống lại các xung đột biến hay xung sét trên đường truyền tín hiệu  cho các hệ thống mạng, điện thoại, PC. PNET 1GB có khả năng chống lại những xung đột biến...

Thiết bị chống xung sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống mạng, điện thoại digital, ADSL
Bảo vệ cho 8 đường dây tín hiệu,Lắp đặt dể dàng
Thiết bị chống sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống điện thoại, đường ADSL & PCs
PNET 1GB (APC) được thiết kế để chống lại các xung đột biến hay xung sét trên đường truyền tín hiệu  cho các hệ thống mạng, điện thoại, PC. PNET 1GB có khả năng chống lại những xung đột biến tức thời.
Bảo vệ nhiều lần và chống lại các xung đột biến.
Kết nối bằng đầu cắm RJ45.
Lắp đặt dể dàng.Vỏ bảo vệ bằng nhựa epoxy.