Cắt lọc sét LPI DLSF-16A

Cắt lọc sét LPI DLSF-16A

Mã sản phẩm: DLSF-16A Nhà sản xuất:
5.700.000₫

• Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, 16A, 1 phase, • Dùng lắp trên thanh ray, 240VAC, 3 phương thức bảo vệ L-E, L-N, N-E, • Bảo vệ sơ cấp mỗi phương thức 10kA 8/20s, • Bảo vệ thứ cấp mỗi phương thức 5kA 8/20s • Bảo vệ 15kA trung tính đất

• Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, 16A, 1 phase,

• Dùng lắp trên thanh ray, 240VAC, 3 phương thức bảo vệ L-E, L-N, N-E,

• Bảo vệ sơ cấp mỗi phương thức 10kA 8/20s,

• Bảo vệ thứ cấp mỗi phương thức 5kA 8/20s

• Bảo vệ 15kA trung tính đất