Card KX-NS5173

Card KX-NS5173

Mã sản phẩm: KX-NS5173 Nhà sản xuất:
2.340.000₫

Card KX-NS5173 mở rộng 8 máy nhánh analog cho Tổng đài iP Panasonic KX-NS300

Card KX-NS5173 mở rộng 8 máy nhánh analog cho Tổng đài iP Panasonic KX-NS300