Card KX-NS5172

Card KX-NS5172

Mã sản phẩm: KX-NS5172 Nhà sản xuất:
3.500.000₫

- Card mở rộng 16 máy nhánh Digital - Hỗ trợ DPT, CS

- Card mở rộng 16 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT, CS