Card KX-NS5171

Card KX-NS5171

Mã sản phẩm: KX-NS5171 Nhà sản xuất:
Liên hệ

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital - Hỗ trợ DPT,CS

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT,CS