Card KX-NS5171

Còn hàng

Giá: 2.100.000₫

Tổng quan

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital - Hỗ trợ DPT,CS

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT,CS

Thiết bị an ninh - Bảo vệ

089.878.57.57