CÁCH TÌM LẠI MÃ HÓA HÌNH ẢNH TRÊN CAMERA EZVIZ

CÁCH TÌM LẠI MÃ HÓA HÌNH ẢNH TRÊN CAMERA EZVIZ

CÁCH TÌM LẠI MÃ HÓA HÌNH ẢNH TRÊN CAMERA EZVIZ

Hướng dẫn này giúp bạn có thể tìm lại “Mã hóa hình ảnh” từ camera EZVIZ, hữu dụng trong trường hợp Camera mất tem có chứa thông tin này.

Note: EZVIZ không đảm bảo phương pháp này hoạt động đối với tất cả mã camera của EZVIZ

Chuẩn bị - EZVIZ Camera - SADP Tool (Cài đặt trên máy tính)

Link tải về:

https://www.hikvisioneurope.com/eu//portal/?dir=portal%2FTechnical+Material s%2F11++Software%2F00++Software+Tool+Package%2F01+++SADP+Tools - IVMS 4200 (Cài đặt trên máy tính)

Link tải về: https://www.hikvision.com/vn/support/download/software/ivms4200-series/

Cách thức

Bước 01: Reset camera về chế độ Inactive mode, cài đặt camera và máy tính của bạn cùng nằm trong hệ thống mạng LAN.

Lưu ý: Đối với các dòng camera không có cổng LAN, hãy sử dụng “Chế độ cấu hình AP” từ Menu “Cài đặt chung”.

Mở phần mềm SADP:

Bước 02: Mở phần mềm IVMS 4200, tìm và cài đặt thiết bị. Mở phần mềm IVMS 4200, tìm mục “Device Management” từ màn hình chính

Click chọn thiết bị trong danh sách Thiết bị online và click nút “Add”

 

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!!