Bộ Bát trên

Bộ Bát trên

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
Liên hệ

- Bộ Bát trên : dùng cho cửa kính chưa có gắn bát - Làm bằng Inox cao cấp

- Bộ Bát trên : dùng cho cửa kính chưa có gắn bát

- Làm bằng Inox cao cấp