Tủ Mạng Vietrack 19 inch, 20U

Tủ Mạng Vietrack 19 inch, 20U

Mã sản phẩm: 20U Nhà sản xuất:
7.400.000₫

• Vietrack 19 inch Cabinet • 20U • Wide 60cm • Deep 60cm • Acrylic Door

• Vietrack 19 inch Cabinet

• 20U

• Wide 60cm

• Deep 60cm

• Acrylic Door