Tổng đài Panasonic KX-TES824

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Mã sản phẩm: KX-TES824 Nhà sản xuất:
3.800.000₫

Tổng đài Panasonic KX-TES824 Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 Dung lượng khung chính 3 line vào - 8 line ra Tích hợp nhiều chức năng ...... Chi tiết • Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến giữa các máy nhánh nội bộ ( máy nhánh nội bộ phải có chức năng hiển thị số gọi đến ) • Tích hợp tính năng trả lời và quay số tự...

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Dung lượng khung chính 3 line vào - 8 line ra
Tích hợp nhiều chức năng ......

Chi tiết

 Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến giữa các máy nhánh nội bộ ( máy nhánh nội bộ phải có chức năng hiển thị số gọi đến )
• Tích hợp tính năng trả lời và quay số tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. 
 Hạn chế gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động bằng mã số cá nhân cho từng người sử dụng. Có tối đa 50 mã cá nhân trên hệ thống 
 Hạn chế thời gian gọi ra cho mỗi cuộc gọi 
 Tự động chèn mã 171, 177,178,... khi gọi liên tỉnh, quốc tế  
 Tính năng tự động dò tìm máy fax: Khi sử dụng line nội bộ làm số fax, khi có tín hiệu fax đến, tổng đài tự động chuyển đến máy fax mà không đổ chuông điện thoại.