Phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý quán cafe

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ

Phần mềm quản lý bán hàng quán cafe Tính năng phần mềm: 1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế 2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp 3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng 4. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4 5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo...

Phần mềm quản lý bán hàng quán cafe

Tính năng phần mềm:

1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế

2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp

3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

4. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4

5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

6. Hỗ trợ chuyển bàn, gộp bàn, chuyển khu vực

7. Quản lý kho hàng

8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

9. In phiếu  chế biến xuống bar/bếp

10. Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư

11. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

12. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng/ không sử dụng, ứng với mỗi lần in tạm tính sẽ được lưu vào hệ thống.

13. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

14. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

 Mô tả tính năng sản phẩm:

Màn hình chính

1. Màn hình đăng nhập

2. Màn hình danh mục khu vực bàn

3. Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

4. Màn hình thao tác chính,bán hàng

 

 

5. Màn hình định lượng món

7. Màn hình Báo cáo

7.1 Báo cáo doanh thu chung

7.2. Báo cáo chi tiết món

7.3. Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng