Nguồn tổng 12V - 20A

Nguồn tổng 12V - 20A

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
800.000₫

Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15% - DC OUTPUT 12-20.A

Nguồn tổng  
- AC INPUT: 110/220V - 15%
- DC OUTPUT 12-20.A