Module UMTS 3G

Module UMTS 3G

Mã sản phẩm: UMTS 3G Nhà sản xuất:
8.500.000₫

• 1 kênh UMTS (3G)

1 kênh UMTS (3G)