Module FXS

Module FXS

Mã sản phẩm: FXS Nhà sản xuất:
2.100.000₫

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card • 2 ports FXS đến 2 đường thoại Analog

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card

• 2 ports FXS đến 2 đường thoại Analog