Module FXO

Module FXO

Mã sản phẩm: FXO Nhà sản xuất:
2.100.000₫

• Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card • 2 ports FXO đến 2 đường PSTN

•   Tương thích các dòng My PBX và Asterisk Card

•  2 ports FXO đến 2 đường PSTN