Licence IP dùng cho tổng đài NEC SL1000

Licence IP dùng cho tổng đài NEC SL1000

Mã sản phẩm: licence Nhà sản xuất:
Liên hệ

Bản quyền Licence dùng mở rộng cho tổng đài NEC SL1000 STT MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐƠN GIÁ 1. SL-IP-SIPTRK-1 LIC SIP TRUNK LICENCE 1 PORT 109 2. ...

Bản quyền Licence dùng mở rộng cho tổng đài NEC SL1000

 

STT

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ

ĐƠN GIÁ

1.      

SL-IP-SIPTRK-1 LIC

SIP TRUNK LICENCE 1 PORT

109

2.      

SL-IP-SIPTRK-4 LIC

SIP TRUNK LICENCE 4 PORT

330

3.      

SL-IP-SIPEXT-1 LIC

STANDARD SIP LICENCE 1 PORT

176

4.      

SL-IP-SIPEXT-4 LIC

STANDARD SIP LICENCE 4 PORT

479

5.      

SL-IP-ENCRYPTION-1 LIC

ENCRYPTION LICENCE FOR MULTI-LINE IP TERMINAL (1 LICENCE PER SYSTEM)

285

6.      

SL-IP-NATP LIC

NAPT LICENCE FOR MULTI-LINE IP TERMINAL (1 LICENCE PER SYSTEM)

536

7.      

SL-VM-CHANNEL-2 LIC

ADDITIONAL IN-MAIL CHANNEL LICENCE (2 PORT)

147

8.      

SL-VM-ADVANCE LIC

IN-MAIL ADVANCED FEATURES LICENCE (1 LICENCE PER SYSTEM)

839

9.      

SL-MOBILE-1 LIC

ADDITIONAL MOBILE EXTENSION PORT LICENCE (1 PORT)

160

10.  

SL-SYS-HOTEL  LIC

HOTEL/MOTEL FEATURE LICENCE (1 LICENCE PER SYSTEM)

285