Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-15

Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-15

Mã sản phẩm: NLP 1100-15 Nhà sản xuất:
18.600.000₫

• Kim thu sét CIRPROTES • Bán kính bảo vệ cấp I: 32m, cấp II: 45m, cấp III: 51m

Kim thu sét CIRPROTES

Bán kính bảo vệ cấp I: 32m, cấp II: 45m, cấp III: 51m