Khung phụ mở rộng KX-NS320

Khung phụ mở rộng KX-NS320

Mã sản phẩm: KX-NS320 Nhà sản xuất:
11.900.000₫

Khung mở rộng tổng đài IP bao gồm: - Hỗ trợ giao thức IP chuẩn SIP và H323 - Có sẵn 02 ports Digital - Có sẵn 2 kênh / 2h Voicemail/DISA - khả năng mở rộng lên đến 300 máy IP -SIP - Khả năng nâng cấp 142 trung kế, 162 máy nhánh

Khung mở rộng tổng đài IP bao gồm:
- Hỗ trợ giao thức IP chuẩn SIP và H323
- Có sẵn 02 ports Digital
- Có sẵn 2 kênh / 2h Voicemail/DISA
- khả năng mở rộng lên đến 300 máy IP -SIP
- Khả năng nâng cấp 142 trung kế, 162 máy nhánh