Đầu nối BNC

Đầu nối BNC

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
12.000₫

Đầu nối 2 jack BNC, dùng trong thi công cần nối dài dây tín hiệu

Đầu nối 2 jack BNC, dùng trong thi công cần nối dài dây tín hiệu