Đầu ghi hình Nichietsu HDR-16KE

Đầu ghi hình Nichietsu HDR-16KE

Mã sản phẩm: HDR-16KE Nhà sản xuất:
8.040.000₫

• Đầu ghi KTS 16 camera, • Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị 480f/s, tốc độ ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS • Hỗ trợ USB, • Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera, • Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động. • Chưa bao gồm ổ cứng.

• Đầu ghi KTS 16 camera,

• Chức năng định thời gian tìm kiếm, tốc độ hiển thị

  480f/s, tốc độ ghi hình 240f/s, PAL. Hỗ trợ phần mềm CMS

• Hỗ trợ USB,  

• Cho phép điều chỉnh độ sáng tối cho từng camera,

• Điều chỉnh độ xoay, kết nối xem qua mạng ĐT di động.

• Chưa bao gồm ổ cứng.