Chống sét đường tín hiệu camera GNT-SPD01

Chống sét đường tín hiệu camera GNT-SPD01

Mã sản phẩm: GNT-SPD01 Nhà sản xuất:
250.000₫

Thiết bị bảo vệ tín hiệu video Imax: 10kA Kích thước: 65x25x25 mm

Thiết bị bảo vệ tín hiệu video
 Imax: 10kA
 Kích thước: 65x25x25 mm